• Aansprakelijkheid voor de inhoud van de website

  Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite – waaronder begrepen de homepage en onderliggende pagina’s – de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Ook kunnen de internetsite en de server(s) die de internetsite toegankelijk maken virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Van Schoonhoven Resultancy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie in deze internetsite. Evenmin is Van Schoonhoven Resultancy aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de internetsite, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de internetsite.

  Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. Van Schoonhoven Resultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Van Schoonhoven Resultancy.

  Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Van Schoonhoven Resultancy dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Van Schoonhoven Resultancy is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.

  Van Schoonhoven Resultancy heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

 • Privacybeleid

  Zo gaan wij om met uw privacy

  Van Schoonhoven Resultancy legt gegevens vast die u aan ons vertrekt voor de beantwoording van vragen. Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om antwoord te geven op uw vraag.

  Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen.

  Van Schoonhoven Resultancy zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonlijke gegevens.

  Er wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google om het team van Van Schoonhoven Resultancy een beeld te geven over de bezoekersstromen. Voor beveiligingsdoeleinden worden IP-adressen geregistreerd. Bij pogingen tot het ongeoorloofd wijzigen of manipuleren van de website wordt op basis van het IP-adres een tijdelijke of permanente blokkade ingesteld.

  Uw rechten:
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Van Schoonhoven Resultancy om uw gegevens in te zien.
  Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  Intrekking – U heeft het recht de toestemming om uw gegevens te gebruiken in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.
  Om gebruik te maken van uw rechten stuurt u een verzoek naar info@vanschoonhovenresultancy.nl. Wij zullen uw verzoek dan zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

  Het team van Van Schoonhoven Resultancy