• Binnen jouw organisatie worden meerdere projecten en/of programma’s uitgevoerd. Projecten worden uit diverse budgetten gefinancierd. Je hebt geen totaal overzicht van de uitgaven en je weet ook niet in hoeverre de projecten bijdragen aan de doelstellingen van jouw onderneming, waardoor het objectief stellen van prioriteiten lastig is. Je wilt graag dat er gewerkt wordt volgens gelijke processen en methodieken en je wilt grip hebben op de wijze waarop medewerkers geclaimd worden voor de verschillende projecten.

  • Je wilt dat de definitiefase van het project zorgvuldig gebeurt. Dat aan belangrijke projectmanagement aspecten aandacht wordt besteed en dat de basis wordt gelegd voor een adequate beheersing van het project. Je vindt het belangrijk dat het project management team hetzelfde doel voor ogen heeft en dat belanghebbenden bij het project betrokken zijn. Je wilt het project met je eigen mensen uitvoeren en zoekt een project professional die dit proces kan faciliteren en waarop je op een later moment kan terugvallen als het project uit koers raakt of als je voor belangrijke beslissingen staat.

  • Binnen je project zijn er thema’s die zich er goed voor lenen om gezamenlijk met je team uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn project- en productplanning sessies en risicomanagement sessies. Als projectmanager vindt je het belangrijk dat je zelf kan deelnemen en de sessie laat faciliteren door een professional die de organisatie en begeleiding verzorgt zodat het gestelde doel van de sessie bereikt wordt. Je verwacht dat de professional zich goed verdiept in het project en met behulp van methoden en technieken toegevoegde waarde levert.

  • Zoek je een ervaren project professional die je help bij het inrichten van Project Management Offices of bij het faciliteren van projecten en workshops?
    Neem dan contact op met onze project professional.