• Je wilt een verandering doorvoeren binnen je organisatie of een nieuw product of nieuwe dienst introduceren en je weet dat een projectmatige aanpak hiervoor de juiste is.  Jouw organisatie voert niet dagelijks projecten uit, het is niet rendabel om iemand hiervoor in vaste dient te nemen of je zoekt een tijdelijke uitbreiding van je projectmanagement capaciteit.

  • Je weet dat het uitvoeren van een project andere kennis en vaardigheden vraagt dan de specifieke inhoudelijke kennis die je eigen mensen hebben. Je verwacht dat de projectmanager een succesvol team vormt en zo nodig medewerkers kan coachen die minder projectervaring hebben.

  • Je vindt het belangrijk dat een project goed gedefinieerd wordt. Dat duidelijk is welke producten opgeleverd worden, dat de kwaliteitsverwachtingen met de gebruikers overeengekomen zijn, dat de verantwoordelijkheden belegd zijn en dat er inzicht is in de geplande kosten, doorlooptijd, en risico’s. Tevens is duidelijk wie de belanghebbenden zijn en hoe er met de deze partijen gecommuniceerd wordt.

  • Je vind het belangrijk dat het project uitgevoerd wordt zoals afgesproken. Dat er oog is voor de projectleden en hun belangen, dat issues en risico’s goed gemanaged worden en dat je tijdig geïnformeerd wordt over afwijkingen. Je verwacht dat de voortgang op een objectieve en betrouwbare wijze gerapporteerd wordt en dat het projectdossier op orde is.

  • Je vindt het belangrijk dat een project afgerond wordt en dat hierdoor de beoogde doelen behaald kunnen worden.  Hiervoor is het van belang dat de partijen aan wie de resultaten overgedragen worden tijdig bij het project betrokken worden en dat voldaan wordt aan de kwaliteitsverwachtingen van de gebruikers.

  • Zoek je een ervaren projectmanager die jouw project op bovenstaande wijze uitvoert en pragmatisch omgaat met methoden en technieken?
    Neem dan contact op met onze gecertificeerde project professional.